รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์   ตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41110


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :