ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 482) 18 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 637) 09 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (อ่าน 639) 13 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างสร้างสนามฟุตบอล ปี 2560 (อ่าน 685) 13 ธ.ค. 60
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (2) (อ่าน 621) 21 พ.ย. 60
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (1) (อ่าน 657) 21 พ.ย. 60