กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุรักษ์ จิตภาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1