กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอนุรักษ์ จิตภาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวุฒิไกร บำรุง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวัชรินทร์ ชื่นตา
ครูอัตราจ้าง