ผู้บริหาร

นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 14/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 85082
Page Views 114675
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพัชรโกศล กุมภวาปี กุมภวาปี
2 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี กุมภวาปี
3 โรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี
4 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ กุมภวาปี กุมภวาปี
5 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปี กุมภวาปี 042-334681
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กุมภวาปี กุมภวาปี
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปี กุมภวาปี 0864485053
9 โรงเรียนบ้านปอ กุมภวาปี กุมภวาปี 042220017
10 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี ตูมใต้ กุมภวาปี
11 โรงเรียนบ้านโนนจำปา ตูมใต้ กุมภวาปี
12 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา ตูมใต้ กุมภวาปี
13 โรงเรียนบ้านตูม ตูมใต้ กุมภวาปี
14 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ ตูมใต้ กุมภวาปี
15 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ ท่าลี่ กุมภวาปี
16 โรงเรียนบ้านท่าแร่ ท่าลี่ กุมภวาปี
17 โรงเรียนบ้านกุดยาง ท่าลี่ กุมภวาปี
18 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุข ท่าลี่ กุมภวาปี
19 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์ ท่าลี่ กุมภวาปี
20 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ท่าลี่ กุมภวาปี
21 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ท่าลี่ กุมภวาปี
22 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน ปะโค กุมภวาปี
23 โรงเรียนบ้านปะโค ปะโค กุมภวาปี
24 โรงเรียนบ้านดงน้อย ปะโค กุมภวาปี
25 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ปะโค กุมภวาปี
26 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย ปะโค กุมภวาปี
27 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ปะโค กุมภวาปี
28 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ผาสุก กุมภวาปี
29 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ผาสุก กุมภวาปี
30 โรงเรียนบ้านดงเรือง ผาสุก กุมภวาปี
31 โรงเรียนบ้านสี่แจ ผาสุก กุมภวาปี
32 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี พันดอน กุมภวาปี
33 โรงเรียนบ้านคำเจริญ พันดอน กุมภวาปี
34 โรงเรียนบ้านผือ พันดอน กุมภวาปี
35 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน กุมภวาปี
36 โรงเรียนบ้านวาปี พันดอน กุมภวาปี
37 โรงเรียนบ้านดงแคน พันดอน กุมภวาปี
38 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง พันดอน กุมภวาปี
39 โรงเรียนกุมภวาป์พิยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี
40 โรงเรียนบ้านกงพาน พันดอน กุมภวาปี
41 โรงเรียนพันดอนวิทยา พันดอน กุมภวาปี
42 โรงเรียนพรหมนิมิตรศึกษา (เวิน เฮ้า อุปถัมภ์) พันดอน กุมภวาปี
43 โรงเรียนบ้านพันดอน พันดอน กุมภวาปี
44 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สีออ กุมภวาปี
45 โรงเรียนบ้านหนองแดง สีออ กุมภวาปี
46 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สีออ กุมภวาปี
47 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สีออ กุมภวาปี
48 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหว้า กุมภวาปี
49 โรงเรียนบ้านกุดจิก หนองหว้า กุมภวาปี
50 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาปี
51 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม หนองหว้า กุมภวาปี
52 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า หนองหว้า กุมภวาปี
53 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี
54 โรงเรียนบ้านห้วยบง หนองหว้า กุมภวาปี
55 โรงเรียนบ้านท่าสัง หนองหว้า กุมภวาปี
56 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
57 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนรังษี ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
58 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง(วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง) ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
59 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี
60 โรงเรียนบ้านเซียบ เชียงแหว กุมภวาปี
61 โรงเรียนบ้านนกขะบา เชียงแหว กุมภวาปี
62 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว กุมภวาปี
63 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน เชียงแหว กุมภวาปี
64 โรงเรียนบ้านเดียม เชียงแหว กุมภวาปี
65 โรงเรียนบ้านเชียงแหว เชียงแหว กุมภวาปี
66 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ เวียงคำ กุมภวาปี
67 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา เวียงคำ กุมภวาปี
68 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม เวียงคำ กุมภวาปี
69 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย เวียงคำ กุมภวาปี
70 โรงเรียนบ้านคำไผ่ เวียงคำ กุมภวาปี
71 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง เวียงคำ กุมภวาปี
72 โรงเรียนบ้านนาแบก เวียงคำ กุมภวาปี
73 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา เวียงคำ กุมภวาปี
74 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ เสอเพลอ กุมภวาปี
75 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา เสอเพลอ กุมภวาปี
76 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอ กุมภวาปี 042-220320
77 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอ กุมภวาปี 042 220038
78 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอ กุมภวาปี
79 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม แชแล กุมภวาปี
80 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย แชแล กุมภวาปี
81 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก แชแล กุมภวาปี
82 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง แชแล กุมภวาปี
83 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแล กุมภวาปี
84 โรงเรียนบ้านดอนเงิน แชแล กุมภวาปี
85 โรงเรียนบ้านเชียงกรม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
86 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
87 โรงเรียนบ้านโนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
88 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
89 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
90 โรงเรียนบ้านโนนแสวง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
91 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
92 โรงเรียนบ้านนาม่วง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
93 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม
94 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
95 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
96 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
97 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือ ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
98 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม
99 โรงเรียนบ้านโพนทอง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
100 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
101 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
102 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
103 โรงเรียนดงง่ามนางาม คำโคกสูง วังสามหมอ
104 โรงเรียนบ้านท่าลาด คำโคกสูง วังสามหมอ
105 โรงเรียน*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง คำโคกสูง วังสามหมอ
106 โรงเรียนบ้านดงง่าม คำโคกสูง วังสามหมอ
107 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง คำโคกสูง วังสามหมอ
108 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บะยาว วังสามหมอ
109 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา บะยาว วังสามหมอ
110 โรงเรียนบ้านโคกเล้า บะยาว วังสามหมอ
111 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร บะยาว วังสามหมอ 042-250-149
112 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง บะยาว วังสามหมอ
113 โรงเรียนบ้านนาแก บะยาว วังสามหมอ
114 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม บะยาว วังสามหมอ
115 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม ผาสุก วังสามหมอ
116 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ผาสุก วังสามหมอ 0850141205,0883090327
117 โรงเรียนบ้านคำยาง ผาสุก วังสามหมอ
118 โรงเรียนบ้านคำจวง ผาสุก วังสามหมอ
119 โรงเรียนบ้านผาทอง ผาสุก วังสามหมอ
120 โรงเรียนบ้านวังทอง ผาสุก วังสามหมอ
121 โรงเรียนบ้านดงกลาง ผาสุก วังสามหมอ
122 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล ผาสุก วังสามหมอ
123 โรงเรียนบ้านคำน้อย ผาสุก วังสามหมอ
124 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ 042141216
125 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ 042387322
126 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ วังสามหมอ
127 โรงเรียนบ้านไทยสมพร วังสามหมอ วังสามหมอ -
128 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ
129 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
130 โรงเรียนบ้านโนนสวาง หนองกุงทับม้า วังสามหมอ
131 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
132 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
133 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
134 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ หนองหญ้าไซ วังสามหมอ
135 โรงเรียนบ้านดูนเลา จำปี ศรีธาตุ
136 โรงเรียนบ้านโคกน้อย จำปี ศรีธาตุ
137 โรงเรียนบ้านโนนม่วง จำปี ศรีธาตุ
138 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย จำปี ศรีธาตุ
139 โรงเรียนชุมชนจำปี จำปี ศรีธาตุ
140 โรงเรียนบ้านโนนสูง จำปี ศรีธาตุ
141 โรงเรียนบ้านป่าหวาย ตาดทอง ศรีธาตุ
142 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ตาดทอง ศรีธาตุ
143 โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง ตาดทอง ศรีธาตุ
144 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ตาดทอง ศรีธาตุ 0819547507
145 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ตาดทอง ศรีธาตุ
146 โรงเรียนบ้านนายูง นายูง ศรีธาตุ 042140026
147 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ
148 โรงเรียนบ้านหนองกุง นายูง ศรีธาตุ
149 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ นายูง ศรีธาตุ
150 โรงเรียนบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
151 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
152 โรงเรียนบ้านสมดี บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
153 โรงเรียนบ้านสามขา บ้านโปร่ง ศรีธาตุ
154 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุ
155 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีธาตุ
156 โรงเรียนบ้านกอก ศรีธาตุ ศรีธาตุ
157 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ ศรีธาตุ (042) 382468
158 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุ ศรีธาตุ
159 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน หนองนกเขียน ศรีธาตุ
160 โรงเรียนบ้านโคกก่อง หนองนกเขียน ศรีธาตุ
161 โรงเรียนบ้านป่าไร่ หนองนกเขียน ศรีธาตุ
162 โรงเรียนบ้านคำม่วง หนองนกเขียน ศรีธาตุ
163 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม หัวนาคำ ศรีธาตุ
164 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา หัวนาคำ ศรีธาตุ
165 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หัวนาคำ ศรีธาตุ
166 โรงเรียนบ้านคำบอน หัวนาคำ ศรีธาตุ
167 โรงเรียนป่าหวายวิทยาสรรพ์ หัวนาคำ ศรีธาตุ
168 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล หัวนาคำ ศรีธาตุ
169 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร หัวนาคำ ศรีธาตุ
170 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม หัวนาคำ ศรีธาตุ
171 โรงเรียนบ้านหนองท่ม หัวนาคำ ศรีธาตุ
172 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย หัวนาคำ ศรีธาตุ
173 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ทับกุง หนองแสง
174 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม ทับกุง หนองแสง
175 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ทับกุง หนองแสง
176 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง 042220276
177 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ทับกุง หนองแสง
178 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ ทับกุง หนองแสง
179 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ทับกุง หนองแสง 042-396301
180 โรงเรียนบ้านนาฝาย นาดี หนองแสง
181 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง นาดี หนองแสง
182 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง นาดี หนองแสง
183 โรงเรียนบ้านหนองบัว นาดี หนองแสง
184 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์(บ้านคำบอน) หนองแสง หนองแสง
185 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หนองแสง หนองแสง 042-220277
186 โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง 042339127
187 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง แสงสว่าง หนองแสง
188 โรงเรียนบ้านท่าสี แสงสว่าง หนองแสง
189 โรงเรียนบ้านท่ายม แสงสว่าง หนองแสง 0-4213-4435
190 โรงเรียนบ้านทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง
191 โรงเรียนบ้านค้อน้อย ทมนางาม โนนสะอาด
192 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ทมนางาม โนนสะอาด
193 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า ทมนางาม โนนสะอาด
194 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ทมนางาม โนนสะอาด 042-220100
195 โรงเรียนบ้านทมนางาม ทมนางาม โนนสะอาด
196 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้ว โนนสะอาด
197 โรงเรียนบ้านกุดขนวน บุ่งแก้ว โนนสะอาด
198 โรงเรียนบ้านบะยาว บุ่งแก้ว โนนสะอาด
199 โรงเรียนบ้านโคกล่าม บุ่งแก้ว โนนสะอาด
200 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้ว โนนสะอาด
201 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ บุ่งแก้ว โนนสะอาด
202 โรงเรียนบ้านหนองโก บุ่งแก้ว โนนสะอาด
203 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุงศรี โนนสะอาด
204 โรงเรียนบ้านโนนจำปา หนองกุงศรี โนนสะอาด
205 โรงเรียนบ้านนาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด 042250339
206 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ หนองกุงศรี โนนสะอาด
207 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ หนองกุงศรี โนนสะอาด
208 โรงเรียนบ้านหนองแสง โคกกลาง โนนสะอาด
209 โรงเรียนบ้านตาดโตน โคกกลาง โนนสะอาด
210 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด โคกกลาง โนนสะอาด
211 โรงเรียนบ้านม่วงดง โคกกลาง โนนสะอาด
212 โรงเรียนบ้านโคกสง่า โคกกลาง โนนสะอาด
213 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด
214 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด โนนสะอาด
215 โรงเรียนบ้านหนองจาน โนนสะอาด โนนสะอาด
216 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ โนนสะอาด โนนสะอาด
217 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด โนนสะอาด
218 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด โนนสะอาด
219 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาด โนนสะอาด
220 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
221 โรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณวิทยา โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
222 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด
223 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด