ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง ผลการใช้วิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้ผังความคิดต่อความ
ชื่ออาจารย์ : นางสิริพร ทาชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,13:40  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครู Master Teacher สาขาภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสิริพร ทาชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,13:39  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-6 ชนะเลิศระดับภาค ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางประพิศ นาจะรวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,13:08  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-6 ชนะเลิศระดับภาค ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางประพิศ นาจะรวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,13:07  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-6 ชนะเลิศระดับภาค ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางประพิศ นาจะรวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,13:07  อ่าน 388 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-6 ชนะเลิศระดับภาค ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางประพิศ นาจะรวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,13:06  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-6 ชนะเลิศระดับชาติ ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางประพิศ นาจะรวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,13:06  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีหนองแสง ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางนริศรา ต้นกัญญา
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,12:46  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best Practice การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคิดเลขคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,13:20  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง น้ำและอากาศ
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน ศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,13:20  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..